Nawr:

Nesaf:

Gweld rhestr lawn>
Anfona dy neges at y stiwdio:
Cog1nio Byw!
Cystadleuaeth Hop Haf!
Stwnsh: P'nawn Da Bawb
Stiwdio Stwnsh
Cog1nio
X
Cath_biws460172